Catering

&

event

    ด้วยประสปการณ์กว่า10ที่อยู่ในวงการอาหาร และความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกคนที่ต้องการให้มีบริการในรูปแบบงานจัดเลี้ยงเต็มรูปแบบ  วันนี้เป็ดย่างวุฒิกรจึงมีความประสงค์แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า เป็ดย่างวุฒิกรเปิดให้บริการจัดเลี้ยงตามงานแบบครบวงจรแล้ว ทั้งงานเลี้ยง งานแต่งงาน หรือ งานแสดงโชว์ต่างๆ ทุกเมนูอาหารที่ท่านสามารถเลือกสรรได้ตามใจชอบ และนอกจากนี้แล้วยังสามารถจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ทันที

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.